ניהול פרויקט

טרום תכנון

*קביעת נהלים וסטנדרטיזציה לשלב התכנון והביצוע במהלך הפרויקט
*הצגת הפן המקצועי מול הגורמים השותפים בפרויקט
*תכנון המתווה לאופן הקמת הפרויקט
*ייעוץ בבחירת המתכננים והיועצים בפרויקט
*כתיבת חוזים וניהול מו”מ מול המתכננים והיועצים
*הכנת אומדן תקציבי ראשוני
*הכנת לוח זמנים ראשוני
*קידום ההליך הסטטוטורי מול הרשויות
השונות בכל הרמות הסטטוטוריות

תכנון הנדסי

*סיוע בקבלת היתרי בנייה
*אינטגרציה של הגורמים המעורבים בתכנון
*ניהול ותאום ישיבות התכנון
*שמירה על המסגרת התקציבית במהלך התכנון
*הנחיית המתכננים והיועצים לגבי העדפותיו של המזמין
*בחינת האספקטים של עלות ויכולת האחזקה והתפעול של הפרויקט
*הכנת תזרים מזומנים ועדכונו כל תקופה מוסכמת
*בחינת והצעת חלופות תכנוניות
*זיהוי והתרעה מפני כשלים תכנוניים
*תכנון הנדסי בצפון ברמה הכי גבוהה שיש

התקשרויות לביצוע

*ייעוץ למזמין לגבי שיטת ההתקשרות בהתאם לתנאיו המיוחדים
*הנחיית המתכננים והיועצים לגבי שיטת המיפרטים וכתבי הכמויות
*סיור קבלנים באתר ומתן הנחיות מיוחדות טרום הצעה למכרז
*שרותי מנהלה, הפצת המכרזים והתוכניות, זימון קבלנים למכרז
*ריכוז ויצירת טבלת השוואה של הצעות הקבלנים עבור המזמין
*ניתוח הצעות הקבלנים בהסתמך על מחירי שוק ועלויות
*בדיקה וחוות דעת מקצועית בגין מסירת העבודה לקבלן
*סיוע בניהול המו”מ מול הקבלנים הנבחרים
*ניהול וטיפול בנושאי הערבויות מול הקבלנים
*בדיקות המכרזים ותיאומים עם היועץ המשפטי של המזמין טרם פרסומם
*עדכון האומדנים התקציביים בהתאם לחוזים החתומים

פיקוח בניה

אנו מספקים פיקוח בניה בשטח על אופן הביצוע בפועל ועל המוצרים.
פיקוח בניה על החומרים המשמשים בבניה והתאמתם לתנאי המכרז והתקינה,
כמו גם פיקוח בניה על קבלני המשנה.

פתרונות בשטח

בסמכות מפקח-בניה לבחון ולהמליץ על חלופות לחומרים שווי ערך ו/או מערכות.
בסמכות מפקח-בניה בצפון לתת פתרונות הנדסיים וטכניים בשטח.
מפקח בניה דואג להפעיל את היועצים השונים ומזמין אותם לאתר לפיקוח עליון.

מסירת פרויקט

*קבלת הפרויקט מידי הקבלן
*מסירת המבנה לידי המזמין
*טיפול בתיקון ליקויים
*ניהול סיום התקשרוית עם הקבלנים
*קבלת ערבויות טיב, תעודות אחריות וספרי אחזקה מהקבלנים
*ליווי וייעוץ במהלך שנת הבדק והרצת המבנה
*פיקוח על תיקוני שנת הבדק

מאמרים

ניהול פרויקטים בבניה בצפון – פיקוח בניה

ניהול פרויקטים בבניה בצפון – פיקוח בניה

חברת שירה הנדסה מספקת שירותי ניהול פרויקטים בבנייה בצפון, כולל פרויקטים גדולים (בניית מוסדות ומבני ציבור) ופרויקטים במגזר הפרטי. פיקוח

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

•    מעוניין להתחיל בפרויקט בנייה? •    זקוק לגורם שיתכנן וינהל עבורך את התהליך? •    חברת ניהול פרויקטים מנוסה וותיקה? ניהול

מהנדס בניין

מהנדס בניין

•    רוצה לתכנן בניית בית חדש? •    מעוניין בשיפוץ דירה יד שניה? •    זקוק לגורם מקצועי שיהיה אחראי על כל

רוצים לשמוע עוד?

מוזמנים ליצור עימנו קשר – לשאול ולהתייעץ בכל נושא!