חוות דעת

חוות דעת משפטית

חוות דעת לצורכי ביטוח

חוות דעת להריסת מבנים וחלקי מבנה

חוות דעת הנדסית

חוות דעת ליקויי בנייה

עוד בתחום חוות דעת

קבלן, מנהל פרויקט , מפקח ומה שביניהם

קבלן, מנהל פרויקט , מפקח ומה שביניהם

על מנת להימנע מהוצאות כספיות גדולות ומיותרות ותביעות משפטיות בלתי רצויות יש להתייחס בתשומת לב רבה לרשום בחוזה בכל הנוגע

חריגות בניה

חריגות בניה

היתר בנייה (בעבר נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים

רוצים לשמוע עוד?

מוזמנים ליצור עימנו קשר – לשאול ולהתייעץ בכל נושא!