חריגות בניה

היתר בנייה (בעבר נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.

חריגות בנייה, לעומת זאת, הן עבודות בנייה הנעשות ללא היתר.

חריגות בנייה, עלולות להביא לידי דיונים משפטיים ארוכים, הוצאות כספיות מיותרות ועד כדי הריסת המבנה הכוללת גם קנס כספי לא מבוטל.

מעבר לבעיות המשפטיות והנזקים הכספיים שבדבר, קיימות סיבות נוספות לביצוע עבודות בנייה בהיתר, ראשית, חריגות בנייה עשויה, במקרים מסוימים, לפגוע ביציבות המבנה, שכן מדובר בהעמסת משקלים נוספים בלתי מבוטלים למבנה, שלא תוכננו לכך קודם.

הדבר עלול לגרום לשקיעות במבנה, סדקים, ואף במקרים חריגים לקריסה.

על כן, מומלץ  לשכור את שירותיו של מהנדס קונסטרוקטור או אדריכל בעל ניסיון על מנת לתכנן את המבנה באופן שיתאים למבנה הקיים מבחינת עומסים ופרטי חיבור בהתאם לתקנים, וכן שהסביבה הבנויה תתאים מבחינה אדריכלית לדרישות התקנים, זאת על ידי ניהול ופיקוח הבנייה באופן נכון.

גם אם הבנייה נעשתה בהתאם לתוכניות קונסטרוקציה ואדריכלות, אך ללא היתר, הדבר עלול לגרום לבעיות עתידיות, כשבעל הנכס ירצה למכור את הנכס ולבצע העברת בעלות.

העברה של נכס שבוצעו בו חריגות בניה עלולה להיתקל בקשיים מצד הרשות

המקומית. יתכן ויהיה צורך לעבור תהליך ארוך הכולל פניה לוועדה המקומית,

לבקש היתרי בניה או הכשרת החריגה בדיעבד.

מכירת דירה או כל נכס אחר שבוצעו בו חריגות בניה ובניה ללא אישור עלולה

להוביל לתביעה מצד הרוכשים כאשר הדבר יתברר.

גם אם העברת הנכס בוצעה ללא כל עוררין, יתכן ובעתיד יקבל בעל הנכס הקודם תביעה בשל הוצאות שונות עכב קיום החריגה בנכס במידה והחריגה הוסתרה מעיני הרוכש

קבלת היתר לחריגות

גם כאשר בוצעה חריגה, ניתן לפעול לקבל היתר. כאשר נעשה שימוש חורג,

כאשר הוקמה תוספת או בוצע שינוי חיצוני למבנה או לבניין קיים, קיימת

אפשרות להגיש בקשה אל הוועדה המקומית לתכון ובניה.

יש לשים לב כי תוקף ההיתר מוגבל בזמן ויש משמעות לסוג החריגה. למשל,

היתר לשימוש החורג מתוכנית בניה ניתן לקבל לתקופה של לא יותר משנה.

לצורך הגשת בקשה להיתר יש להמציא אסמכתאות כגון אישור בעלת על הנכס,

חתימות מכל בעלי הזכויות וכן עמידה בתנאים נוספים כגון הגשת תשריט

ופרסום הדברים בעיתונות כדי לקבל התנגדויות מהציבור במידה וזה רלוונטי.

אם אתם מעוניינים לבצע תוספת לבית קיים, בניית בית חדש או כל עבודת בנייה

ומחפשים קונסטרוקטור בצפון או אדריכל מומלץ מוזמנים ליצור איתנו קשר:

במייל: [email protected]

או לחצו כאן

לשליחת הודעה בוואטסאפ, לחצו כאן: