מפקח בניה

שירה הנדסה מספקת ללקוחותיה שירות פיקוח בניה שיאפשר להם לדעת כי הפרויקט מפוקח ומבוקר ברמה הגבוהה ביותר לכל שלבי השונים. גורם אחד שדואג שהתוכנית תבוצע בדיוק כמו בתכנון.

מורכבות פרויקט בניה

שלב ביצוע פרויקט בניה מכל סוג ובכל סדר גודל כרוך בקבלת החלטות מרובה וביישום משימות רבות. על היזם לבחור מתכנן בנייה, לגייס אנשי מקצוע, ליצור מפרטים ספציפיים תכנוניים, ליצור תהליכי עבודה ועוד מגוון רחב ומקיף של משימות. העסקת מפקח בניה תאפשר לכם להפנות את כל משימות אלו לגורם מקצועי ומיומן, שיוכל לבצע פיקוח בניה עבורכם, עד לאכלוס מלא.

הגורם שאחראי שהכול יעשה

תהליך בניה דורש יכולת תמרון בין גורמים שונים, לצד התמודדות עם אילוצים מסוגים שונים, קשיים ואתגרים. בין התפקידים החשובים ביותר, בלעדיהם פרויקט בניה לא יכול לצאת אל הפועל, קיים תפקיד מפקח בנייה. אדם זה מהווה מנהל פרויקט בכל שלביו השונים, והוא מרכז, מתאם ומפקח על כל שלבי הבניה מתוך התבוננות של איש מקצוע מומחה בהליכי בניה.

תכנון בנייה

פיקוח בניה בצפון מתחיל כבר בשלב התכנון. במסגרת תפקידו ידאג מפקח הבניה לתאם פגישה עם כלל הגורמים הרלוונטיים בפרויקט, לצורך תיאום ציפיות והגדרת קווי מתאר לעבודה. מפקח הבניה ייעץ ללקוח בעת בחירת הגורמים לביצוע הפרויקט. טרום הליך הבניה יבחן המפקח את תוכנית הבנייה, ויעדכן אותה במידה וקיים בכך צורך. במסגרת תפקידו יבחר מפקח הבניה קבלנים ראשיים וקבלני משנה. כמו כן במסגרת פיקוח בניה יצור המפקח תוכנית של אומדן עלויות לפרויקט, יפנה לקבלת הצעות מחיר מהספקים השונים ויבצע מו"מ במטרה להוזיל עלויות.

יישום פרויקט בניה

תפקיד פיקוח הבניה נעשה על ידי מפקח בניה לכל אורך יישום התוכנית. המפקח יספק יעוץ הנדסי לבחירתם של חומרים הנדרשים לצורך הבניה. המפקח דואג לבצע תיאום מול קבלן הבניה הנוגע לשלביו השונים של הפרויקט, לצד בחינת עבודתם של קבלני המשנה בתחומי חשמל, אינסטלציה, בדיקות גז, בדיקות קרקע, וכדומה. במסגרת תפקידו יבטיח המפקח כי העבודה תבוצע על ידי כלל הגורמים בצורה המקצועית ביותר.

רישום בקרה ומעקב

כחלק בלתי נפרד מתפקיד פיקוח בניה מנהל מפקח הבניה מעקב ריש/ומי של כלל שלבי העבודה. באופן הזה יכול הוא לספק דיווח למזמין העבודה, תוך כדי התראה על בעיות, סיכונים או בעיות בעמידה בלוחות הזמנים. כמו כן אחראי מפקח הבניה על כל נושא התשלומים, ועל עמידה בתזרים המזומנים שהוגדר.

בניית תקציב

נושא נוסף אשר עומד תחת תחום אחריותו של מפקח הבניה הוא יצירת תקציב מפורט לפרויקט. ככול שהתקציב יעשה בצורה מקצועית, כך יגדלו הסיכויים שהתכנון בפועל יבוצע על פיו, וללא חריגות ממנו.

צור קשר עכשיו (לחץ כאן